Vejen bliver rigtig vej”

Vejen, der går fra Toldbodvej til Carlsensvej langs med lystbådehavnen i Køge, (ved fiskerhytterne) og som egentlig aldrig har været nogen vej, bliver i denne tid (november 1961) grundforbedret. Der skal endvidere asfalteres og anlægges fortov, før arbejdet afsluttes. (ØF 23. november 1961 side 4 + billede)