Vej- og trafikproblemer i Køge

Mere om vej- og trafikproblemer i Køge til debat i Køge Sports Motor Klub på et møde i aftes på hotel Hafnia.
Politimester Vagn Bro var en af talerne og sagde blandt andet, at man måske skulle vente med en udvidelse af hovedvej 2 indtil der var mulighed for at bygge en helt ny vej, der tjente det formål at være hovedfærdselsåre mellem Skandinavien og Europa.
“Forudsætningerne om fri hastighed må være i orden”
Andre talere var: borgmester Niels Albrechtsen, formand for gade- og vejudvalget Thorkild Olsen, stadsingeniør Laurentzius og driftsrevisor Holger Wium.
(ØF 8. april 1952, s. 3)