Vej- og trafikproblemer i Køge

Mere om vej- og trafikproblemer i Køge til debat i Køge Sports Motor Klub på et møde i aftes på hotel Hafnia.
Politimester Vagn Bro var en af talerne og sagde blandt andet, at man måske skulle vente med en udvidelse af hovedvej 2 indtil der var mulighed for at bygge en helt ny vej, der tjente det formål at være hovedfærdselsåre mellem Skandinavien og Europa.
“Forudsætningerne om fri hastighed må være i orden”
Andre talere var: borgmester Niels Albrechtsen, formand for gade- og vejudvalget Thorkild Olsen, stadsingeniør Laurentzius og driftsrevisor Holger Wium.
(ØF 8. april 1952, s. 3)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.