Valg i Køge

Den socialdemokratiske vælgerforening har holdt opstillingsmøde. Afstemningen gav følgende liste:
1 – borgmester Aage Sund, 2 – instruktør Helge Hansen,
3 – malermester Werner Sonne, 4 – kommunelærer Viggo Egelykke,
5 – fagforeningskasserer Ellen Petersen, 6 – bestyrer Walther Hansen,
7 – gummiarbejder Jens Peter Haagensen, 8 – laborant Jørgen Jørgensen,
9 – distrikstjordemoder Mary Hald Pedersen, 10 – fagforeningskasserer Svend Sommer
11 – fagforeningsformand Kaj Hansen, 12 – maskinarbejder Selgen Andersen,
13 – kontorbestyrer Lilly Thyme, 14 – tømrersvend Poul Olsen,
15 – husmoder Else Madsen, 16 – undermester Svend Helge Hansen,
17 – maskinarbejder Børge Falk Petersen, 18 – murersvend Preben Kjeldsen,.
19 – pakhusformand Asger Andersen.
(ØF 19. februar 1962 side 4)