Vagthuset Kortegaarden

Vagthuset “Kortegaarden” (Corps du Garde), der lå midt på Torvet var blevet færdigrepareret. Der manglede blandt andet 1.230 tagsten.