Udenbys indkøb blev forbudt

For at forebygge borgernes udenbys indkøb blev det på Køge Rådstue vedtaget, at “alle enhver, der kjøbt nogen slags Varer udenfor Byen, skulde uden nogen Persons anseelse sættes i Halsjern paa Byens Gabestok”.