Træskoslaget

Den 29. August stod slaget mellem de engelske styrker, og den i hast sammenkaldte “bondehær”, der var ualmindeligt dårligt udrustet. Det blev udkæmpet i og omkring Køge. Blandt andet blev Nørregade beskudt med 2 kanoner, som englænderne opstillede ved Accisseboden/Allegade. Under træfningerne blev der dræbt to civile køgensere. De to, der blev dræbt, var rebslager Poul Hegners hustru samt møller Ole Andersen, der blev dræbt uden for sin mølle på Stormøllevej.