Træner Henry Larsen blev den nye formand i Køge Roklub.

Henry Larsen afløser Aage Thomasen, der i aftes den 19. oktober 1955 trak sig tilbage. Flere udskiftninger i bestyrelsen foretaget.
Efter næsten 20 års virke i bestyrelsen trak herreekviperingshandler Aage Thomasen sig tilbage. Nye medlemmer i bestyrelsen: Frede Lindenskov, Jørgen Nielsen og Bent “Nan” Hansen. Det sidste års forløb omtales i 3 halve spalter.
(ØF 20. oktober 1955 side 5)