“Tobak – fra snusdåse til cigar”

Køge-rariteter i tobaksmæssig henseende udstillet på Nationalmuseets særudstilling: “Tobak – fra snusdåse til cigar” – 3 køgensere deltager – Kalmar Larsen, Værftsgaarden, Henning Pedersen, Niels Juelsgade og Ivar Ammitzbøl, Engsvinget.
(ØF 21. oktober 1952 side 4)