To millioner liter olietank opføres ved Køge Havn

Svensk nyhed, der for første gang bygges herhjemme. Olietanken skal forsyne Kødfoderfabrikken “Sjælland” og de sjællandske andelsslagterier med billigere olie.
Tanken, der skal rumme 2.100.000 liter brændselsolie opføres ved Søndre Molevej.
Der er patent på tanken i 12 lande. Den er 16 meter i diameter og 14 meter høj.
(ØF 18. november 1959 side 4 – dobbeltspalte med billede)