Telefonstationen

Annonce:

“Telefonstationen i Brogade nr. 10 (i dag nr. 8) er aaben hver Søgnedag fra Kl. 8 til 8. Søn- og Helligdage fra Kl. 8 – 9, og fra 12 – 4 for Telefonsamtaler med Kjøbenhavn – Helsingør – Roskilde – og Kjøge Telefonabonnenter”.

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 18. januar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.