Telefonforespørgsler

Notits i Østsjællands Folkeblad:

Alle Forespørgsler om Krigsbegivenhederne bedes fra i Dag rettet til vor nye Telefon,  Køge Nr. 350, som besvarer alle Forespørgsler fra 8  –  9 formiddag og 6  –  8 Aften.

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.