Telefonforespørgsler

Notits i Østsjællands Folkeblad:

Alle Forespørgsler om Krigsbegivenhederne bedes fra i Dag rettet til vor nye Telefon,  Køge Nr. 350, som besvarer alle Forespørgsler fra 8  –  9 formiddag og 6  –  8 Aften.