Telefonekspedition

Annonce i Østsjællands Avis:

For at lette, og derved fremme Ekspeditionen på Centralstationen, anmodes de ærede Telefonabonnenter indtrængende om at forlange Abonnentens Telefonnummer, i stedet for at forlange Navnet.

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.