Telefonekspedition

Annonce i Østsjællands Avis:

For at lette, og derved fremme Ekspeditionen på Centralstationen, anmodes de ærede Telefonabonnenter indtrængende om at forlange Abonnentens Telefonnummer, i stedet for at forlange Navnet.