Synkefærdig marinekutter bragt til Køge Havn i nat

Patruljekutter “Græsholm” sprang læk 4 sømil ude i Køge Bugt. Havnefoged Mortensen og telefonmontør Bredo Sørensen sejlede til undsætning i hjemmeværnets kutter, der er stationeret i Køge Havn. De medbragte en lænsepumpe fra Falcks Redningskorps. Kutteren blev bugseret til Køge Havn og er nu påbedding. Der var en samlet besætning på5 mand.  (øF 30. maj 1953 side 4)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 18. januar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.