Stormflod

Den 13. November blev Køge midtpunkt for den voldsomme stormflod, der ramte Østdanmark. Størstedelen af byen blev oversvømmet, der var kun en ø omkring Torvet, Nørregade ud til Zoffmannsvej. Øen var ca. 300 m bred.
Flere mennesker i Køge var i fare for at drukne, og undgik det kun på grund af modige folk i robåde. Flere blev roet ud til Hastrup. I bugten strandede 30 skibe, deraf 10 indenfor bygrænsen. To jagter blev kastet op på jernbanelinien, den ene hvor jernbanen skærer fodgængerovergangen ved Strandvejen. Flere huse styrtede sammen, og ca. 5 km af jernbanesporene blev skyllet væk eller ødelagt.
“Kjøge Avis” berettede, at i Vestergade fangede en mand en stor strandkarpe, så der var mad til flere måltider.

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.