Stiftelsesfest i Køge Håndboldklub

Køge Håndboldklub holder lørdag den 30. marts 1957 10 års stiftelsesfest på Hotel “Postgården”. Der bliver fællesspisning, pakkefest, forskellig underholdning og dans.
Nye medlemmer kan optages indtil 3 dage før festen. Medbragte pakker à 2 kroner giver gratis adgang. (ØF 21. marts 1957 side 4)
I ØF den 1. april 1957 omtales det, at der uddeltes hædersnål til Emil Rosenkvist, som stiftede Køge Håndboldklub.