Smør og margarine givet fri

To dage inden smørrationeringen kunne have holdt 10 års jubilæum, blev smør margarine og salatolie givet fri den 6. november 1950. Derefter var det kun sukker og kaffe, der endnu var rationering på.