Slæbebåden “Pan” er af istjenesten blevet dirigeret til Køge Bygt.

Gaskuldamperen “Henri de Werd”, der var ventet til Køge i går d. 1. februar 1954, har måttet give op overfor ismasserne og har kastet anker ved iskanten.
Havnefoged H. Mortensen har tilkaldt isbryderhjælp, der ventes fremme i aften. Et svensk skib “Melis” skal samtidig hjælpes ud af havnen. (ØF 2. februar 1954 side 1)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.