Slæbebåden “Pan” er af istjenesten blevet dirigeret til Køge Bygt.

Gaskuldamperen “Henri de Werd”, der var ventet til Køge i går d. 1. februar 1954, har måttet give op overfor ismasserne og har kastet anker ved iskanten.
Havnefoged H. Mortensen har tilkaldt isbryderhjælp, der ventes fremme i aften. Et svensk skib “Melis” skal samtidig hjælpes ud af havnen. (ØF 2. februar 1954 side 1)