Skatten

I budgettet for 1951-1952 var driftsindtægterne og driftsudgifterne for Køge kommune budgetteret til 3.725.961 kr.. Sammenlignet med 1950-1951 var der tale om generelle stigninger i budgettet på over 400.000 kr. sammenlagt – heraf 141.000 kr. til medicinalvæsenet. Ligningsprocenten steg derfor til 8,9 mod 8,4 i 1950 og skatteprocenten til 9,12 mod 8,2 året før.