Servicehylde på Køge Centralbibliotek.

På servicehylden står Køge Centralbibliotek’s bestand af “Lyt og Læs” – bøger.
D. v. s. bøger man kan læse forud for radioudsendelser. Der er “radio-henvisninger” til alt fra noveller og skoleradio til foredrag, skuespil og musik.
Bøgerne udskiftes mindst hver 14. dag. (ØF 18. september 1953 side 4)