Sagføreren er i vore dage blevet en slags sjælesørger.

Der er noget om, at en sagfører kan gøre sort til hvidt, siger landsretssagfører Grüner Hanson ved sit 25 års jubilæum. Ved interview’et vil Hanson i første omgang ikke være ved at have 25 års jubilæum; men efter en søgen i skrivebordet dukkede et papir frem, der fortalte, at den 28. februar 1930 blev V. Grüner Hanson beskikket som undersagfører. Udover at være sagfører er Hanson også auktionarius. Her opstår mange pudsige hændelser bl. A. : venstre sko og han annoncerer “ingen højre”, men folk køber.
Hanson udtaler, at han er en kedelig mand; men i artiklen får man et andet indtryk.
(ØF 28. februar 1955 side 4 – 2 spalter + billede)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 18. januar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.