Restauration kombineret med konditori

Konditormester Ejgil Møller Jensen, søn af købmand J. Chr. Jensen, Torvet – der driver konditori og bageri i Læderstræde i København, har af fru A. Rasmussen købt restaurant “Casino” på Torvet nummer 17 i Køge til overtagelse 1. april 1959.
Det er E. Møller Jensens tanke, at fortsætte restaurationen, men at kombinere den med et konditori, og der vil i nærmeste fremtid blive bygget et bageri i gården.
(ØF 9. februar 1959 side 4)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.