Reparationsudgifter giver 2. aprils stiftelser underskud.

Foreningen”2. april af 1876 holdt generalforsamling i aftes d. 23. april 1953. Formanden Hans Steffensen omtalte reparationsudgifterne, der havde været så høje, at man i fremtiden måtte sætte stærkt ind for at spare yderligere. Formanden omtalte også grundsalget på Ringvejen. Der havde ikke været mulighed for at bygge på grunden.
(ØF 24. april 1953 side 4)