1698 Rådhusets gamle sirater faldt ned

I 1698 faldt rådhusets gamle sirater, “Justitia og forsigtighed” ned og beskadigede rådhusboden. (Fra kæmnerregnskabet, 1698).

Kilde: Børge Greens mapper.