Postgården skal gøres til hyggested.

Københavnsk hotel- og restaurationsmand E. Krieger Janzen har overtaget “Postgården”, der i øjeblikket er ved at blive ombygget. Man vil føre den tilbage til den gode gamle postgård-stil med sænkede lofter og bjælker. Restaurering af værelserne kommer senere. Man vil skabe et godt og hyggeligt madsted.
(ØF 31. august 1955 side 4)