Politifuldmægtig P. P. Lundstedt fylder 60 år.

Politifuldmægtig fylder i dag 60 år. I snart et kvart århundrede har han som offentlig anklager stillet mange mennesker spørgsmål. I dagens anledning har avisen sat Lundstedt i “anklageskranken” for at få besvaret nogle spørgsmål.
P. P. Lundstedt blev student i 1912. Det første embede var i Vordingborg, hvor han også agerede som pantefoged.Politifuldmægtigembedet i Køge blev besat i 1930.
P.P. Lundstedt fortæller i interview’et, hvordan det har været at være offentlig anklager.
(Har arbejdet under politimestrene Ritzau og Vagn Bro) – (2 spalter)
(ØF 22. marts 1954 side 3 og 4)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 18. januar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.