Politiets bødekasse

Fra politiets bødekasse:
Natten mellem 1 og 2 ds. passerede et større Automobil Vejen mellem Kjøge og Kjøbenhavn. Da det ikke er tilladt at befare Landevejene med Automobiler om Natten, har Ejeren nu erlagt en Bøde på 25 Kr. til Kjøge Politi.