Palmehaven på Torvet

Restauratør Carl Bruun åbnede på Torvet nr. 22 den nyindrettede “Palmehaven”. Der var en stor sal med tribune, springvand, blomster og holdt i lyse, lette farver.