O GUD, O GUD, I KØGE

Stadsskoleinspektør P. A. Klein fremdrager verseminder – lyse og mindre lyse – om Køge. Der gengives 10 forskellige udtalelser og digte af både indenbys og udenbys personer. Bl. a. har H. C. Andersen skrevet sit sidste digt før sin død:
“I foråret i Køge til lille Charlotte” (Melchior)
En lærke kvidrende kom, henover Køge den sang;
i hønsegården en høne løb om, den sagde: “Nej hør dog engang,
den bilder sig ind efter eget skøn, at ingen sligt hørte så;
Just jeg kan klukke og trille slå, og så er jeg en af de Køge-høns,
man kan lave suppe på.” (ØF 4. januar 1955 side 2)
I avisen den 11. februar side 2 er der mere digtning – P. A. Klein – om skomagersvend Frederik Rasmussen.

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 18. januar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.