Nyt træk i kvarteret ved Køge Havn nr. 1 – 3

Autoforhandler bygger udstillingshal på 260 m2 ved jernbaneoverskæringen ved Køge Havn. Det er A/S Motor-Compagniet “Køge Bro”. Der bliver en facade på 40 meter. Der bliver plads til 14 – 15 biler. Byggeudgifterne bliver 40.000 – 50.000 kroner.
(ØF 12. februar 1960 side 4)