Nyt dagblad udkom

Dagbladet “Kjøge og Omegns Nyheds- og Avertissementstidende” udkom med Sally Oettinger som redaktør.
Bladet ændrede senere navn til “Kjøge Avis” og i år 1900 til “Østsjællands Avis”.