Ny præst i Køge og Ølsemagle

Ved 2 smukke højtideligheder indsattes i går den 11. februar 1962 den nye kaldskapellan for Køge og Ølsemagle menigheder, Pastor Jan Stolt. Både ved højmessen i Køge og eftermiddagsgudstjenesten i Ølsemagle. Indsættelsen foretoges af provst Strange-Hansen, Gadstrup. Sognepræst i Køge, pastor Aage Madsen deltog i højtidelighederne, hvor Jan Stolt afsluttede gudstjenesterne med en prædiken og efterfølgende hilste på menighederne ved kirkedørene. (ØF 12. februar 19062 side 4)