Nu kommer Køge-filmen

Køge-filmen, “Køge i hverdag og fest” får premiere på Teaterbygningen tirsdag 19. januar 1960. Ideens ophavsmand og filmens fader er Herold Halle, Ringsted.
Filmen er optaget på Torvet, i Brogade, i private hjem og i virksomheder.
Der er mere end 1.000 medvirkende. Det kunne jo tænkes, at kommende generationer kunne have lyst til at se, hvordan livet levedes i 1959.
Filmen bliver overdraget til Køge Turistforening. (ØF 9. januar 1960 – 2 spalter)
Indtasterens bemærkning: Køge Byarkiv er nu (år 2010) i besiddelse af filmen.

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.