Miner i Køge Bugt

Øsjællands Folkeblad:

De Søfarende og Fiskernes Opmæksomhed henledes paa, at der er udlagt Miner i Køge Bugt, Køge Havn kan dog besejles , naar Skibene holder sig syd for det spærrede Farvand.