Mangel på cement

Mangel på cement i eftersommeren og efteråret hæmmede byggebranchen og gav her en omfattende arbejdsløshed.