Malmø-ruten fortsætter til jul

Malmø-ruten indstilles i månederne januar, februar og marts 1960.
Der har i den sidste tid verseret “sikre forlydender” om, at Køge-Malmø Linietrafik A/B vil indstille sejladsen. Selskabets direktør A. Johnsen afviser i dag disse rygter.
Man vil genoptage sejladsen efter marts måned 1960.
(ØF 10. november 1959 side 4)