Må kvinder være med – eller ikke?

Et vanskeligt spørgsmål blev drøftet i mandfolkeforeningen “Køge Håndværker-klubs” – generalforsamling – må kvinder være med – eller ikke?
Spørgsmålet blev rejst af bilforhandler Axel Kristiansen med henvisning til den moderne udvikling hen imod ligestilling, hvilket ikke er forudset i klubbens gamle love.
Det drejer sig især om damefrisørinder, der har borgerbrev som håndværkere.
Enker har hidtil kunnet være medlemmer, men uden stemmeret.
Da der ikke var enighed om spørgsmålet, som i øvrigt i øjeblikket ikke er aktuelt, blev det udsat til en senere generalforsamling. (ØF 18. marts 1958)