Lukket på grund af ombygning

Notits:
På grund af istandsættelse og ombygning til selvbetjening holder “Cafe 19” på Torvet i Køge lukket fra lørdag den 24. december til den 30. december 1960.
(ØF 22. december 1960 side 4 + annonce side 9)
Indtasterens bemærkning: Mon det så er et ta’ selv bord?