Lisbeth Kann, Køge fortæller om tilblivelsen af skuespillet om Køge Huskors.

Lisbeth Kann har på en uge skrevet skuespillet “Køge Huskors”, som skal opføres i musæumshaven i forbindelse med karnevallet. Landinspektør N. Herlow er instruktør.
(ØF 30. juli 1954 side 2)