Leverancer til kommunen i 1. halvår af regnskabsåret 1955/56.

Leverancer af naturalier til kommunale institutioner i halvåret 1. april – 30. september 1955 er overdraget følgende:
Sygehuset:
kolonialvarer købmand Iskau Pedersen, Nyportstræde 28,
kød og flæsk: slagtermester Aage Hansen, Strandvejen 1,
mælk: Mejeriet “Godthaab”,
brød: Arbejdernes fællesbageri.
Alderdomshjemmet:
kolonialvarer: købmand Knud Madsen, Østre Sandmarksvej 13,
kød og flæsk: slagtermester Carlo Nielsen, Nørregade 9,
Mælk: Køge Mejeri,
brød: Arbejdernes Fællesbageri.
(ØF 25. marts 1955 side 4)