Leverancer til kommunen i 1. halvår af regnskabsåret 1955/56.

Leverancer af naturalier til kommunale institutioner i halvåret 1. april – 30. september 1955 er overdraget følgende:
Sygehuset:
kolonialvarer købmand Iskau Pedersen, Nyportstræde 28,
kød og flæsk: slagtermester Aage Hansen, Strandvejen 1,
mælk: Mejeriet “Godthaab”,
brød: Arbejdernes fællesbageri.
Alderdomshjemmet:
kolonialvarer: købmand Knud Madsen, Østre Sandmarksvej 13,
kød og flæsk: slagtermester Carlo Nielsen, Nørregade 9,
Mælk: Køge Mejeri,
brød: Arbejdernes Fællesbageri.
(ØF 25. marts 1955 side 4)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.