Lavere valgretsalder

Ved kommunalvalget i marts havde de 23-25-årige stemmeret for første gang.