Lærere på skolebænken

Fra byrådsmødet den 5. februar var der bl. a. et punkt om tilskud til 22 læreres kursus i dansk og engelsk. Man søgte om kr. 150 pr. deltager. Der bevilgedes kr. 75.
Der var blandt byrådets medlemmer forskellige opfattelser af nødvendigheden – blandt andet:
“Så meget kan det danske sprog vel næppe forandre sig, at det skulle være nødvendigt med et kursus”
“Vi må være glade for, at folk i kommunens tjeneste vil dygtiggøre sig”
(ØF 6. februar, s. 6)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.