Lærere på skolebænken

Fra byrådsmødet den 5. februar var der bl. a. et punkt om tilskud til 22 læreres kursus i dansk og engelsk. Man søgte om kr. 150 pr. deltager. Der bevilgedes kr. 75.
Der var blandt byrådets medlemmer forskellige opfattelser af nødvendigheden – blandt andet:
“Så meget kan det danske sprog vel næppe forandre sig, at det skulle være nødvendigt med et kursus”
“Vi må være glade for, at folk i kommunens tjeneste vil dygtiggøre sig”
(ØF 6. februar, s. 6)