Kvinderne på Codan Gummi strejker stadig

Der var stor mødetilslutning i aftes den 8. juni 1960 til den 4. afstemning om strejken.
51 af de 542 strejkende kvinder stemte for at fortsætte strejken. Stemmeprocenten var 90,5. Kvindeligt Arbejderforbund har annonceret møderne:
1. gang hed det: Samtlige strejkende anmodes om at give møde.
2. gang: Samtlige skal give møde.
Sidste gang: Alle strejkende har mødepligt.
Der er stadig “kun” 250 mandlige arbejdere, der er berørt af strejken.
(ØF 9. juni 1960 side 4)