Kun 2 af 190 børn i første klasse havde fejlfri tænder

I en samtale med skoletandlæge Elisa Crone berettes om børnenes dårlige tænder. Således har et 7-årigt barn fået fjernet samtlige mælke-kindtænder, en 6-årig i 1. klasse fik fjernes 6 af sine 8 mælke-kindtænder, et andet barn fik plomberet samtlige tænder. “Familie-tandbørsten” er ikke ukendt i Køge. Mange børn har indtil de kom i skole delt tandbørsten med søskende eller slet ingen haft. I skoleåret 1959 var 1.575 børn berettigede til behandling, men kun 1.185 blev behandlet. Det er påkrævet med 2 årlige eftersyn. (ØF 3. marts 1961 side 10) (1½ spalte + billede af tandklinikken)