Kørte mejeriets pengeskab væk på trillebør

Mejeriejer Alfred Jørgensen opdagede i morges den 26. oktober 1960, dan han lidt før klokken 5 kom ind i sin forretning, “Godthaab” i Vestergade 11, at tyve havde aflagt besøg i nattens løb. Et mindre pengeskab var fjernet og på trillebør kørt ned til Køge Å, hvor det var brudt op. Udbyttet var i underkanten af 50 kroner.
(ØF 26. oktober 1960 side 4)