Kontingentforhøjelse på 1 krone

Køge Sygekasse har på det ordinære repræsentantskabsmøde enstemmigt vedtaget en kontingentforhøjelse på 1 krone pr. medlem pr. måned med tilbagevirkende kraft til 1. april 1962. Køge Sygekasse tæller i dag 8.487  medlemmer. man har en nettoformue på 582.567 kroner iberegnet driftsoverskuddet på 44.514 kroner.

(ØF 6. april 1962 side 4 – 2 spalter)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 18. januar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.