Kontingentforhøjelse på 1 krone

Køge Sygekasse har på det ordinære repræsentantskabsmøde enstemmigt vedtaget en kontingentforhøjelse på 1 krone pr. medlem pr. måned med tilbagevirkende kraft til 1. april 1962. Køge Sygekasse tæller i dag 8.487  medlemmer. man har en nettoformue på 582.567 kroner iberegnet driftsoverskuddet på 44.514 kroner.

(ØF 6. april 1962 side 4 – 2 spalter)