Kongeligt humør i årets HK-revy.

Revyens forfatter Johs. Søderblom optrådte som Frederik VII, som steg ned fra sin sokkel og udbrød: “Ak hvor forandret”. Han undrede sig over Kjøge-Høns, byens vise fædre, der optrådte som topfigurer på kransekagen. Niels Larsen, Teaterbygningen havde instrueret. De medvirkende var: Kaj Ipsen og Erik Christiansen, der begge har været med i 7 år, Jørgen Larsen, Annie Pedersen, Ingrid Hansen, Ella Kjærsgaard.
Musiken: Alfred Petersen, Villy Hansen og Søderblom. (½ spalte).
(ØF 6. februar 1956 side 4)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.