Kommunevalget 1962

Opstillingsmøde i Socialistisk Folkeparti i Køge havde kun 15 deltagere.
Følgende blev opstillet:
1. kontorassistent Georg Bune Andersen
2. gummiarbejderske Jutta Andersen
3. landpostbud Evald Jeppesen
4. gummiarbejder Carl Nielsen
5. gummiarbejder Evald Nielsen
6. gummiarbejder Rasmus Madsen
7. arbejdsmand Holger Rasmussen
(ØF 13. februar 1962 side 4)