Køgenser får US Air Force’s Silver-Wing

Flyverkadet Peter Chr. Borgnæs søn af herreekviperingshandler J. C. Petersen har fået
“The Silver Wings” som jagerpilot ved United States træningslejr. Han har fået såvel det danske luftvåbens som det amerikanske luftvåbens distinktioner og diplomer.
Han vender hjem og får titel af secondløjtnant i luftvåbnet. (ØF 11. februar, s. 4)

Der er et interview med Borgnæs i Østsjællands Folkeblad den 4. Marts 1952 side 3 -efter hans hjemvendelse.