Køge Sømandshjem, 40 års jubilæum.

På søndag den 2.5.1954 kan Køge Sømandshjem fejre 40 års jubilæum.
Der er fest i Missionshuset i morgen aften d. 2. maj 1954 med filmforevisning om “Ispatruljetjeneste i Nordatlanten”. Generalsekretær Eilschou-Holm prædiker i Køge Kirke i morgen (2.5.) (ØF 1. maj 1954 side 4)

I ØF den 3. maj 1954 side 4 er der referat af festen, hvor møllebygger Brandt gav en historisk oversigt over sømandshjemmets historie. Stiftere havde bl. a. været indremissionær Adolf Nielsen og skræddermester Hugo Olsson. Der var også taler af borgmester Niels Albrechtsen og politimester Vagn Bro