Køge Sømandsforening fylder 60 år.

Køge Sømandsforening havde i aftes den 6. marts 1953 generalforsamling på “Skipperkroen”. Formanden, fisker Ove Rasmussen udtalte mindeord over skibshandler Thomsen. Formanden oplyste endvidere, at der ikke ville blive holdt nogen fest i anledning af jubilæet  (øF 7. marts 1953 side 4)